Да мислиш задълбочено

Човек, който размишлява, ще разбере тайните на Божието сътворение и истината за земния живот. Той ще разпознае Божиите качества във всяко едно нещо. Противно на по-голямата част от човечеството, той, през целия си живот, ще размишлява върху това защо съществува. Той проумява знанието, с което Бог го е дарил, и започва да мисли така, както Господ е заповядал. В резултат на това, той ще изпитва много по-голямо удоволствие от Божиите блага, от когото и да било друг, и няма да се тревожи напразно или да се безпокои, отдавайки се на земните си страсти. Това са само няколко от чудесните неща, които всеки размишляващ човек ще спечели на този свят. Размишлявайки и винаги виждайки истината, в безкрайния отвъден живот, човек ще спечели Божията обич, одобрение, снизхождение и Неговия рай. Целта на този филм е още веднъж да ви напомни фактите, върху които трябва да размишлявате, и да ви предостави възможност да се доближите до Бог още повече. Продължителност: 38 МинутиDEVAMINI GÖSTER

Подобни творби