Ислямът порицава тероризма

Този филм още веднъж представя жестокостта на тероризма, както и степента на опасност, която

 

 

 

представлява за мира и спокойствието на човечеството. Във филма са изложени

 

 

 

доказателства за това, че Исляма се противопоставя на тероризма и, че да се живее според морала от Корана е единственото решение на проблема с тероризма.DEVAMINI GÖSTER

Подобни творби