Ислямът: светлината, която озарява света

Преди 14 века на Арабския полуостров се ражда една нова религия. Тази религия научава арабското общество, което дотогава живее в насилие, варварство и невежество, на мир, разум и цивилизованост. Не само арабите, но и още много други народи били осветени със сиянието на тази нова религия. В науката, културата, начина на мислене и изкуството настъпва невиждан дотогава възход. Тази религия е изпратеният от Бог като напътствие Ислям...DEVAMINI GÖSTER

Подобни творби