Истината за земния живот

Една от най-съществените причини хората да отхвърлят религията е представата им, че животът е вечен. Забравяйки, че смъртта може по всяко време да сложи край на този живот, човек просто вярва, че би могъл да се наслади на един съвършен и щастлив живот. Той обаче силно се заблуждава, тъй като земята е временен дом, специално създаден от Бога, за да изпитва хората. Всяка прелест на земята след известно време се разрушава и изчезва. Това е действителността на земния живот, която никога не се променя.DEVAMINI GÖSTER