От беседата с Шейх Назъм Ал Хаккани относно Аднан Октар (Януари 2011)

Януари 2011


ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Скъпи учителю преди 25 години в Истанбул, в Джихангир, живееше един наш брат на име Юксел Шенол. Тогава нашия учител Аднан Октар тъкмо беше излязъл от затвора и болницата и беше отишъл в къщата на Юксел Шенол, тогава, онази вечер Вие проведохте един разговор… Дори го има и в интернет.

ШЕЙХ НАЗЪМ: Стаята, в която бяхме, беше едно дълго помещение. МашаАллах. А той беше благороден, благороден. Срещу него не можеха да се говорят празни приказки.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР: Аллах да е доволен от Вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Той е един от тези в сърцата ни.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Тогава, може би нашите по-малки братя и сестри не знаят, но преди 25 години аз бях там. Бях един малък младеж. Там, тогава Вие казахте това за нашия учител: „Този затвор, болница станаха място за уединение за теб. Аллах там те прие сред търпеливите и нещо повече сред доволните.“ „След време“, казахте, „Ще направите много добри тълкования, обяснения относно Корана, ще имате книги. Ще служите най-вече на младежта. Вие сега сте като цветна пъпка, която след време ще разцъфне и ще се разбере вашия цвят и мирис. Това, учителю, го казахте преди 25 години. За щастие в рамките на тези 25 години нашия учител, както казахте тогава, написа около 300 книги, преведени са на 63 езика, проведе множество мероприятия в служба на младежта.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Удивително проявление, върху него има удивително проявление. Има силно проявление. За да обяснява на тези празноглавците и няма човек, който да опровергае, това което той казва и пише. Който и да било… Аллах Аллах. Прииска ми се да се видим.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Жив и здрав да сте.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Аллах да е доволен от теб.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Учителю, всъщност на нашия учител (Аднан Октар) много му е домъчняло за Вас, за това и толкова често ни изпраща при вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Ние ще се видим с духовността му. Сега има много пречки, които не ни позволяват да се видим физически. Но нашият дух никога няма да го изостави.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Той изпитва голяма обич към Вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ: Ей Аллах. И аз го обичам, обичам. Има удивително проявление. Той е единствен в Турция, друг като него няма. Може да има друг, ама от друг източник. В сферата, в която сина ми Аднан Октар не може да влезне друг. През Суецкия канал може да мине само един кораб. Втори не може да мине. Единия минава, а другия не може да мине. И той е от този тип хора. Той върви по един път. Там където той влиза друг не може да влезе. Проявлението на всеки е различно. Мъдростта в сътворението на всеки при Аллах също е различно.


DEVAMINI GÖSTER