ЛИСТО ОТ ТОПОЛА

Дарвинистите се опитват да обяснят въпроса за това как са се появили растенията, използвайки понятието „случайност”. Те твърдят, че безкрайна група от разнообразни растителни видове са се появили с течение на времето и случайно от едно-единствено първично едноклетъчно растение, което от своя страна се е появило в резултат на случайност. Те също така твърдят, че личните особености на всеки един вид, като миризма, структура и цветове, са също така дело на съвпадение. Еволюционистите се опитват да обяснят морската трева, обръщайки се към ягодите, или тополата, или розовия храст като казват, че тези диверсификации са били последици от обстоятелства установени напълно случайно. Не съществува обаче научно доказателство, което да докаже тази фантазия. От друга страна обаче съществуват безброй много научни сведения и открития, които унищожават твърденията на еволюционистите. Безброй примери могат да бъдат открити във фосилния регистър, който показва, че хиляди живи видове са се запазили напълно непроменени в продължение на милиони години. Това приблизително 50 милиона годишно листо от топола, показано тук, само по себе си съобщава, че живите организми не са еволюирали, а са били сътворени.

DEVAMINI GÖSTER