ЛИСТО ОТ СМРАДЛИКА

Както всички останали живи същества растителните видове също са се появили напълно развити, с комплексните си структури. Т.е. те са бил сътворени напълно с всичките си характеристики. Стотици хиляди растителни фосили в геологическите слоеве доказват това. Еволюционистите не могат да ни представят фосили на полубор, полувърба, полумъх, полуорхидея или полукарамфил. От друга страна стотици хиляди фосили показват, че върбите винаги са били върби, боровете винаги са си останали борове, смърчовете винаги са се запазили като смърчове и чинарите винаги са останали чинари. Всеки един от тези фосили, който е на милиони години, отрича еволюцията. Този фосил от смрадлика, който е на възраст между 54 и 37 милиона години, е друго доказателство, разкриващо дарвинистките измами.

DEVAMINI GÖSTER