ЛИСТО ОТ ЧИНАР

Изследвайки фосилната история и структурни особености на растенията, които живеят на земята, ние се натъкваме на факти, които са несъвместими с това, което еволюционната теория твърди. Растенията показвани в почти всички учебници по биология нямат фосилни сведения, които да потвърждават така нар. еволюционен процес. Повечето от днес съществуващите видове са оставили много задоволителни останки във фосилния архив и нито една от тях не показва каквато и да била особеност, потвърждаваща прехода от един вид към следващ. Всички те са отделни видове сътворени със своите отделни характерни особености в първичния им вид и не са оставили никакви преходни връзки, както се твърди. Както палеонтолога-еволюционист Е. К. Олсън признава, мнозинството растителни групи са се появили внезапно, без да остават никакви предшественици. (E. C. Olson, „Еволюция на живота”, New York: The New American Library, 1965, стр. 9) 50 милиона годишния фосил на листо от чинар, представен на снимката, също потвърждава този факт.

DEVAMINI GÖSTER