САРДИНА

Ако еволюционните твърдения бяха верни, то тогава трябваше да има значителни разлики между откритите фосили на сардини и тези, които живеят днес. Във фосилите на сардини трябваше да съществуват белези на така нар. еволюционен процес, който дарвинистите твърдят, че е настъпил. Никога обаче не е открита никаква следа от нещо такова. Нито пък е възможно откриването на такава в бъдещето, защото живота, противно на това, което еволюционистите ни карат да вярваме, не е плод на слепи случайности. Всемогъщия и Всеоведущ Бог е сътворил всички живи същества.

DEVAMINI GÖSTER

Подобни творби