В Евангелието „вярата единствено и само в Бог” е основнаDEVAMINI GÖSTER