Тайната на изпитанието

Докато човек живее на земята, той е подложен на изпитания от своя Създател. Задължение на всеки вярващ е да отговаря на злото с добро, да бъде търпелив и да се отнася морално към другите. Да знае, че всичко, което му се случва, е просто изпитание от Господа, да изпитва удоволствие от всичко и да се обръща с радост и охота към всяка ситуация - това са тайни, известни единствено на вярващите. Този филм описва тайните на изпитанието, на което сме подложени по време на земния ни живот.DEVAMINI GÖSTER