Сътворението на Вселената

С потвърждаването на Big Bang теорията, според която Вселената се е появила в резултат на една огромна експлозия, представата за ‘вечна материя’, която формира основите на материалистическата философия, е захвърлена в кошчето за смет на историята.
В този филм ще видите как съвременната астрономия и физика заключват в себе си един факт, които материалистите не желаят да приемат, а именно съществуването на Бог.DEVAMINI GÖSTER