Обич и солидарност при животните- Социалният живот на животните

Единство... Сътрудничество... Самопожертвувание... Преданост...Всичке те могат да бъдат възприети като образцови качества във всички общества. Всяко едно човешко същество би искало да живее сред хора, които са носители на тези качества. Филмът, който ще видите, има за тема точно тези модели на пристойно поведение. ...Неговите герои обаче въобще не са човешки същества... Продължителност: 43 МинутиDEVAMINI GÖSTER

Подобни творби