Прекрасните Създания 3 - За мислещи хора 3

Камуфлажът при животните и разумното им поведение Колкото повече изследваме природата, толкова повече се натъкваме на една и съща истина. Живите същества притежават едни изключително добре замислени сложни структури, които напълно обезсмислят твърдението на еволюционната теория за “случайността”. Всяко едно живо същество представлява отделно доказателство за сътворението. Камуфлажът и разумното поведение, които ще видите в този филм са само няколко примера. Всеки един вид организми в природата притежава поотделно сътворени характеристики и преимущества. Авторът на цялото това великолепно сътворение е Бог, Господарят на небесата, земята и всичко между тях. Дълг на всички разумни хора е да размишляват над Божието сътворение и да възхваляват Господа. В един айят от Корана Бог повелява така: Прославата е за Аллах ­ Господът на небесата и Господът на земята, Господът на световете. Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщият, Премъдрият. (Коран, 45:36-37) Продължителност: 40 МинутиDEVAMINI GÖSTER