Цветното изкуство на Аллах

Помисляли ли сте някога какво би представлявал живота в един тъмен невзрачен свят? Свят в който няма цветове, в който всичко е черно и сиво...
Несъмнено един такъв свят би представлявал много голямо мъчение за хората.
Земята обаче е много пъстра. Всяко едно кътче на земята е сътворено в хармония и украсено с прекрасни цветове. Зелени гори, сини езера, величествени планини и необятни океани...
Всичко това е сътворено от Аллах. Всеки съвестен и умен човек лесно би могъл да види тази истина, защото Аллах е сътворил всичко, за да можем да Го опознаем и да мислим за Него. Знанието на Аллах обхваща всичко.
В този филм ще разгледаме едно от най-големите блага, които Аллах е сътворил за хората, и Неговото цветно изкуство на земята.
Продължителност: 35 МинутиDEVAMINI GÖSTER