Алтруизмът в природата

Самопожертвувателност при животните
Множество същества в природата проявяват голяма саможертва за малките си. Те понасят множество трудности, за да ги отгледат. Поемат всякакви рискове, за да защитят малките си, като това понякога може да е и собственият им живот.
Бог е сътворил всички тези живи същества и им е внушил чувствата на обич, състрадание и самопожертвование, които никога не могат да бъдат обяснени.
В този филм ще разгледаме подробно чудотворните чувства, които Бог е вдъхнал на живите същества, майчината любов и саможертвите, които живите същества правят за своите малки, и ще станем свидетели на едно от най-големите чудеса на сътворението...
Продължителност: 47 МинутиDEVAMINI GÖSTER